ue2

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Regulamin

1.      WSTĘP

    Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania ze strony z rezerwacją transportu medycznego w firmie LEMAR dostępnego pod adresem www. transportmedyczny.pl  zawierająca system rezerwacyjny służący do zamawiania transportu medycznego dla osób fizycznych. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników niniejszego serwisu. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Naszej platformy rezerwacyjnej przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z platformy rezerwacyjnej www. transportmedyczny.sklepylemar.pl przyjmuje bez zastrzeżeń i akceptuje zasady oraz warunki korzystania z tejże platformy określone w przedmiotowym Regulaminie. Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 
2.      DEFINICJE
 
Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:
 
Platforma rezerwacyjna lub serwis – (domena www. transportmedyczny.pl ) zorganizowana platforma informatyczna podłączona do ogólnoświatowej sieci komputerowej logicznie połączona w jednorodną sieć adresową opartą na protokole IP, stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów wyszukiwania dostępna pod adresem www. transportmedyczny.pl.
 
Administrator – Lemar E.Czyża, P.Bieleń Sp.k., ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn, Polska, wyłączny właściciel domen internetowych www. transportmedyczny.sklepylemar.pl
 
Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Platform rezerwacyjnej.
 
Wyszukiwarka – narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie danych zawartych w Bazie informacji do której wyłączne prawa ma Administrator.
 
Baza informacji – oznacza zbiór informacji zgromadzonych na platformie rezerwacyjnej według określonej systematyki i metody, dostępnych dla każdego Użytkownika serwisu za pomocą środków informatycznych, zawierająca przedstawione wyłącznie w sposób poglądowy, przykładowy i nie wyczerpujący informacje o lekach oraz ich składnikach, których stosowanie przez osoby uprawiające sport może być uznane za zabronione.
 
3.      KLIENCI I FAKTURY.

3.1. Rezerwacji może dokonać osoba prywatna lub firma. Na żądanie takiej osoby zostanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawiona faktura VAT .
3.2. Miejscem realizacji rezerwacji na platformie rezerwacyjnej jest wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.3. Klient ma wgląd do swoich danych z możliwością ich poprawiania.
3.4. Rezerwację dokonaną w niniejszym serwisie należy odwołać z wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego, pod rygorem utraty zaliczki.
3.5. Transport realizowany jest przystosowanym samochodem marki Renault Master
 
4.      JAK DOKONAĆ REZERWACJI
 
4.1. Rezerwacji może dokonać  każdy użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany.
4.2. Należy nacisnąć przycisk szczegóły dostępny przy informacji o dostępnym do rezerwacji środku transportu
4.3. Z kalendarza wybrać interesujący nas okres wynajmu transportu (dni lub godziny)
4.4. Wypełnić formularz rezerwacji, podać orientacyjną liczbę kilometrów jaką przewidujemy przejechać. (Prosimy o sugerowanie się odległościami podawanymi przez serwis maps.google.pl)
4.5. Potwierdzić dokonanie rezerwacji
4.6. Wybrać odpowiednią formę płatności oraz oczekiwać na kontakt z naszej strony z potwierdzeniem rezerwacji bądź z informacją i linkiem do opłacenia zaliczki za transport.
4.7. Po zaksięgowaniu należności na koncie naszej firmy usługa zostanie zrealizowana
4.8. Transport medyczny odbywa się jedynie na terytorium RP.
 
5.      PŁATNOŚCI, TERMINY I SPOSÓB DOSTAWY
 
5.1. Klient za zamówiony transport dokonuje przedpłaty :
  5.1.1.      przelewem zwykłym;
  5.1.2.      poprzez link wygenerowany przez pracownika firmy i dostarczony mu drogą mailową (system obsługiwany przez www.przelewy24.pl)
5.2. Należność za Rezerwację pobierana jest jako przedpłata na konto, co oznacza, że zamówiony transport będzie zrealizowany po otrzymaniu płatności.
5.3. Klient w momencie dokonania rezerwacji otrzyma szczegółowe informacje o złożonej rezerwacji na adres e-mailowy podanym w formularzu, otrzyma również informacje o zaksięgowaniu wpłaty i o wysyłce realizacji usługi.
 
6.      WARUNKI  ZWROTÓW I WYMIAN

6.1. Zwroty
   6.1.1. Zwrotów zaliczek dokonujemy jedynie wówczas, gdy:
              - brak możliwości realizacji transportu z przyczyn technicznych przez firmę LEMAR (np. awaria samochodu)
              - anulowanie rezerwacji przez klienta z wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego od momentu jest obowiązywania
 
Dane kontaktowe niezbędne do komunikacji z wynajmującym w sprawach rezerwacji transportu medycznego to:


Lemar E. Czyża, P.Bieleń sp.k
ul. Kołobrzeska 50
10-434 Olsztyn
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 536 367 612
 
 
6.2. Zwroty należności:
 
Zwrot należności nastąpi w przeciągu do 14 dni od daty rezygancji, o czym poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

6.3. Zmiana terminu rezerwacji
   
Umożliwiamy zmianę terminu wynajmu transportu medycznego, na inny. Jednakże zastrzegamy, iż aby taka zmiana została dokonana w ramach wpłaconej zaliczki muszą być spełnione 2 warunki
 - transport musi być dostępny w danym dniu, na który klient chce przenieść rezerwację
 - nasza firma zostanie uprzedzona o tym fakcie minimum 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia wynajmu

 
7.     WYMAGANIA TECHNICZNE
 
7.1.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia klasy PC:
   7.1.1. połączenie z siecią Internet;
   7.1.2. przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer 11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP lub Mac OS 7.1);
   7.1.3. przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”, mieć włączoną  obsługę JavaScript oraz zainstalowaną wtyczkę Flash Player.

7.2.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca poprzez urządzenia mobilne, tj tablety, smartphony itp.:
   7.2.1. połączenie z siecią Internet;
   7.2.2. przeglądarka Chrome 33.0, Internet Explorer  11.0, Firefox 28.0 albo Opera 18.0 (dla systemu operacyjnego Windows Mobile w wersji co najmniej 6.5, Windows Phone 7, Android 4.4 lub iOS 7.1);
   7.2.3. przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”.

7.3. W celu korzystania z platformy rezerwacyjnej konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

8.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej naszej platformy rezerwacyjnej www. transportmedyczny.sklepylemar.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności - Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych regulujących zasady sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Usługa wynajmu transportu medycznego prezentowana na stronie platformy www. transportmedyczny.sklepylemar.pl  nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
8.3. Lemar sp.k. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rezerwacji transportu medycznego, dokonywanego za pośrednictwem strony internetowej platformy rezerwacyjnej www. transportmedyczny.sklepylemar.pl . Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www. transportmedyczny.sklepylemar.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 
 

 LEMAR E.Czyża, P.Bieleń spółka komandytowa

10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 50

Tel. 536 367 612

E-mail: biuro6@sklepylemar.pl

GODZINY PRACY BIURA:

Poniedziałek - Piątek 7.00 - 16:00

WYNAJEM TRANSPORTU:

Poniedziałek - Piątek 6.00 - 18.00
Sobota 6.00 - 9.00